Gestionar les teves emocions millora la teva salut mental.

El fet de saber gestionar-les ens aporta una millor salut física, emocional i social.

Com afecten les emocions a la nostra vida?

L’objectiu d’aquesta xerrada serà realitzar un acostament a les bases emocionals per augmentar la nostra perspectiva a l’hora de poder conèixer-les i gestionar-les de manera que ens aportin un benestar intern.

També es proposaran petits tallers i cursos, on en cadascun d’ells, s’analitzaran les emocions i les causes que provoca’n conflictes emociona-les en nosaltres mateixos i a l’entorn familiar, social i professional.

QUAN CANVIEM NOSALTRES, CANVIA EL MÓN

L’ assistència serà gratuïta.
Es realitzarà HATHOR, el dia 5 de Maig 2017 a les 19 hores.

Per a més informació i inscripcions:
NÚRIA CORTELL
Tel: 651123802

web.- www.nuriacortell.cat
http://facebook.com/nuriapatch

ANTONI MARTINET
Tel: 639781626
Mail: tonimartinet@hotmail.com
Web: http://emocioambient.webnode.es/
Facebook.com/Antonio Martinet Reblert

Antoni Martinet ( Formador en Ecología emocional).